PROGRAM

 

CZWARTEK, 4.06.2020 r.

14:00-15:00

Sesja: Burza elektryczna – narastający problem codziennej praktyki klinicznej. Elektrofizjolog i kardiolog interwencyjny razem

 1. Burza elektryczna: punkt widzenia kardiologa interwencyjnego
  M. Gąsior (Zabrze)
 2. Burza elektryczna: punkt widzenia elektrofizjologa
  J. Kuśnierz (Warszawa)
 3. Prezentacja przypadków klinicznych
  T. Królak (Gdańsk)

 

15:15-15:45

Sesja satelitarna Biosense Webster

 1. QDOT Micro – nie tylko duża moc. Ablacja w trybie kontroli temperatury z wykorzystaniem cewnika QDOT Micro
  P. Lodziński (Warszawa)

 

16:00-17:00

Sesja: Late Breaking Clinical Trials 2019/2020: co mogą zmienić w codziennej praktyce?

 1. U chorych z migotaniem przedsionków
  A. Oręziak (Warszawa)
 2. U chorych przewidzianych do leczenia ablacją
  M. Farkowski (Warszawa)
 3. U chorych przewidzianych do wszczepienia stymulatora/defibrylatora serca, także resynchronizującego, lub już z takim urządzeniem
  E. Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)

 

17:15-18:15

Sesja satelitarna Novartis

Sesja: ARNI – czas na poprawę rokowania u pacjentów z HFrEF

 1. Sakubitryl/walsartan a profilaktyka nagłych zgonów sercowych
  Z. Kalarus (Zabrze)
 2. Wpływ sakubitrylu/walsartanu na duże naczynia i remodeling mięśnia sercowego
  P. Mitkowski (Poznań)

 

18:30-19:30

Sesja: Stymulacja pęczka Hisa – stymulacja fizjologiczna.

 1. Stymulacja fizjologiczna – czy tylko stymulacja pęczka Hisa?
  M. Jastrzębski (Kraków)
 2. Czy szerokość wystymulowanego QRS ma znaczenie? Selektywna vs. nie selektywna stymulacja pęczka Hisa
  P. Dąbrowski (Zamość)
 3. HBP kiedy na pewno tak, może tak, na pewno nie
  K. Gołba (Katowice)

 

19:45-20:15

Sesja satelitarna Zoll Medical

 1. Kto powinien otrzymać WCD? / Who should receive the WCD?
  M. Sterliński (Warszawa)
 2. Jak używać WCD w praktyce klinicznej? / How to use the WCD in clinical practice?
  J. K. Wranicz (Łódź)

 

PIĄTEK, 5.06.2020 r.

14:00-15:00

Sesja: Rytm serca a COVID – aktualne rekomendacje SRS

 1. Aktualna sytuacja epidemiologiczna i jej wpływ na wykonywanie procedur elektrofizjologii i elektroterapii w Polsce
  P. Mitkowski (Poznań)
 2. Organizacja i bezpieczeństwo wykonywania procedur elektroterapii podczas epidemii COVID-19
  M. Gułaj (Białystok)
 3. Tryb i sposoby kontroli urządzeń wszczepialnych podczas epidemii COVID-19
  A. Sokal (Zabrze)
 4. Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwwirusowych i przeciwzapalnych wydłużających QT u pacjentów z COVID-19
  E. Biernacka (Warszawa)

 

15:15-16:15

Sesja: Powikłania elektroterapii. Strategie prewencji

 1. Implantacje urządzeń: wybór dostępu/wybór urządzenia. Jak, komu i kiedy?
  M. Sterliński (Warszawa)
 2. Implantacje urządzeń: koktajle terapii przeciwpłytkowej i przeciwkrzepliwej. Jak, komu i kiedy?
  M. Tajstra (Zabrze)
 3. Implantacje urządzeń-minimalizacja infekcji związanej z zabiegiem. Jak, komu i kiedy?
  A. Kutarski (Zamość)

 

16:30-17:30

Sesja: Trudne decyzje terapeutyczne w grupie chorych mniej typowych

 1. Implantacja ICD czy sICD - analiza wskazań i ryzyko powikłań
  M. Kempa (Gdańsk)
 2. Wrodzone choroby arytmogenne - kiedy nie wszczepiać ICD, a kiedy jest to konieczne
  A. Zienciuk-Krajka (Gdańsk)
 3. Kardiomiopatie i wrodzone wady serca - stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu
  M. Miszczak- Knecht (Warszawa)

 

17:45-18:45

Sesja satelitarna Medtronic

 1. Ocena skuteczności zabiegu ablacji migotania przedsionków AD 2020
  M. Jastrzębski (Kraków)
 2. Przygotowanie pacjenta do ablacji w czasie pandemii Covid-19
  J. Baran (Warszawa)
 3. Stymulacja bezprzewodowa – następny krok
  P. Mitkowski (Poznań)
 4. Nowoczesne metody ograniczania nieadekwatnych wyładowań
  A. Cacko (Warszawa)

 

19:00-20:00

Sesja: Współczesna elektroterapia i elektrofizjologia u chorych onkologicznych

 1. Powikłania terapii onkologicznej - odmienności/wskazania do elektroterapii.
  E. Lewicka (Gdańsk)
 2. Powikłania terapii onkologicznej - odmienności/wskazania do elektrofizjologii.
  A. Filipecki (Katowice)
 3. Jak bezpiecznie prowadzić radioterapię u pacjentów z wszczepionym urządzeniem?
  L. Chmielewska-Michalak (Poznań)

 

SOBOTA, 6.06.2020 r.

9:00-10:00

Sesja: Dokumenty ekspertów EHRA 2019/2020, które koniecznie trzeba znać: czy zapoznałeś się z nimi?

 1. Infekcje u chorych z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca: prewencja, rozpoznawanie, leczenie
  A. Polewczyk (Kielce)
 2. Ablacja arytmii komorowych oraz zaburzenia rytmu serca w stanach nagłych: ostre zespoły wieńcowe, rewaskularyzacja
  Z. Kalarus (Zabrze)
 3. Postępowanie w bezobjawowych arytmiach
  M. Trusz-Gluza (Katowice)

 

10:15-10:45

Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim

Sesja: Mój pacjent z AF ma wykonaną...

 1. ... ablację                     
  O. Kowalski (Zabrze)
 2. ... kardiowersję i...   
  P. Mitkowski (Poznań)

 

11:00-12:00

Sesja: Migotanie przedsionków – jedna arytmia różne choroby?

 1. Migotanie przedsionków u pacjentów poniżej 60 roku życia.
  P. Mitkowski (Poznań)
 2. Migotanie przedsionków u pacjentów powyżej 75 roku życia.
  A. Sokal (Zabrze)
 3. Zespół Brugadów, SQTS, LQTS, HCM. Migotanie przedsionków a ryzyko nagłego zgonu sercowego
  E. Biernacka (Warszawa)

 

12:15-13:15

Sesja satelitarna Boston Scientific

S-ICD - maksymalna korzyść przy coraz mniejszym ryzyku - najnowsze doniesienia

Przewodniczący: M. Kempa (Gdańsk)

 1. Podskórny kardiowerter-defibrylator w profilaktyce nagłej śmierci sercowej w świetle badań PRAETORIAN i UNTOUCHED – terapia pierwszego wyboru?
  P. Syska (Warszawa)
 2. Wszczepienie S-ICD w znieczuleniu regionalnym klatki piersiowej - aspekty techniczne, dobór pacjentów, zalety i ograniczenia metody
  M. Grabowski (Warszawa)
 3. Dyskusja, pytania i komentarze audytorium
  M. Kempa (Gdańsk)

Advanced Tools in Electrophysiology

 1. Single shot PVI therapy – a new kind in the block
  A. Anic (Split, Chorwacja)
 2. Q&A
  A. Anic (Split, Chorwacja)
 3. LOCALIZE Recent learnings from (pre-) clinical data on DirectSense
  T. Oesterlein (Karlsruhe, Niemcy)

 

13:30-14:30

Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

 1. Teoria a rzeczywistość - prawdopodobieństwo efektów deterministycznych i stochastycznych
  J. Kidoń (Katowice)
 2. Ochrona Radiologiczna na sali zabiegowej - gdzie popełniamy najwięcej błędów?
  A. Orlef (Gliwice)
 3. Rehabilitacja chorego w czasie hospitalizacji - jakie działania dają największe korzyści
  I. Młynarczyk (Zabrze)
 4. Pielęgniarka - edukator pacjenta z rozrusznikiem
  A. Młynarska (Katowice)